FORMACIÓ

< Torna

a mida

2009 - Ajuntament d'Olost
Formacions en gestió associativa per al teixit associatiu d'Olost

El 16 d’octubre i 6 de novembre de 2009, i el 29 de gener i 26 de febrer de 2010 es van celebrar, a la localitat d’Olost, els cursos “Com gestionem la nostra associació” i “Recerca de finançament i captació de fons”, organitzats per Avalon, Iniciatives per a les associacions.

Aquests cursos són fruit d’una necessitat detectada l’any 2009 per mitjà d’una diagnosi realitzada sobre la participació a Olost i Santa Creu de Jutglar en la que es detecten fortaleses i mancances en la participació de la població del municipi.

Respecte les associacions del poble s’identifica accions que es poden desenvolupar per la millora del teixit associatiu i, d’entre aquestes accions destaca la necessitat d’informació i capacitació de les entitats en relació a temes jurídics, de recerca de finançament, elaboració de projectes, entre d’altres temàtiques que tenen a veure amb la gestió associativa.

Enllaços relacionats:
Ajuntament d'Olost