ÀREA

Formació

FORMACIÓ PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
 
Aquesta àrea d'Avalon es consolidà l'any 2007 a fi de donar resposta a una de les principals mancances de les associacions: la formació específica i de qualitat adreçada a les persones que tiren endavant, dia  a dia, els projectes de les entitats no lucratives. Sovint, aquesta mancança respon al fet que les entitats no tenen temps ni recursos econòmics per garantir la formació continuada dels seus equips humans. Per això, proposem activitats formatives que siguin accessibles i diversificades i, sempre que ens és possible, sense cost (subvencionades) o de baix cost per als i a les participants.Per dur a terme aquesta iniciativa comptem amb un equip expert de formadors/es i hem desenvolupat un model metodològic que és comú en tots els nostres cursos. 

En els darrers anys hem anat acotant els formats i continguts de les diferents formacions d'Avalon, a fi d'adaptar-los a les necessitats que hem anat detectant. Finalment, hem apostat bàsicament per tres models de formació.

Primer, la formació continuada, és a dir aquells cursos que Avalon proposa periòdicament oberts a tot tipus de públic (sempre per a persones vinculades al món associatiu i, en alguns casos, limitats a les entitats amb seu a Barcelona). 

També, la formació sectorial, és a dir aquells cursos adreçats específicament a entitats que treballin en un àmbit concret (la cooperació al desenvolupament, la inmigració, la cultura) i que, per tant, requereixin uns coneixements tècnics acotats i tinguin problemàtiques i reptes en comú.

Finalment, s'han dut a terme formacions a mida adaptades a realitats concretes, a petició de diversos organismes. 

A banda, Avalon s'ha implicat, des de l'any 2009, en un projecte europeu Grundtvig, que també s'engloba dins el nostre àmbit de formació, ja que implica el treball en xarxa amb diverses organitzacions europees per fomentar la cultura de l'aprenentatge permanent i de qualitat. Totes aquestes organitzacions pàrtners (del Regne Unit, Eslovàquia i Polònia) tenen com a objectiu la promoció d'una educació d'adults amb els eixos transversals de la interculturalitat i les noves tecnologies de la informació.