FORMULARI

d'inscripcions

Per poder inscriu-re’s a qualsevol curs d’Avalon, seleccioneu al desplegable la formació escollida
 Els camps marcats amb (*) són obligatoris.

Forma de pagament
En les formacions que tinguin un cost d'inscripció, transferir la quantitat al compte corrent 2100-3040-08-2200354073, el titular de la qual és Avalon, Iniciatives per a les associacions. A la transferència heu d’indicar com a concepte el NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT i la referència al nom del curs, per exemple “CURS ELABORACIÓ DE PROJECTES”.

Envieu el resguard de la transferència bancària al correu electrònic avalon@avalon.cat  o al número de fax 93 412 05 96.

Un cop rebut el comprovant de transferència bancària, rebreu un correu de confirmació de plaça.