Projectes destacats

Cicle formatiu: L’educació per al Desenvolupament

Amb l’objectiu d’establir un espai de reflexió en relació amb els projectes d’Educació per al Desenvolupament i repensar un nou model de finançament per les entitats que treballen en Cooperació i Educació per al Desenvolupament neix el projecte CICLE FORMATIU L’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT.

La proposta contempla dues opcions de formació: presencial o on-line.

 

La formació on-line es desenvolupa des d’una aula virtual d’Avalon on l’alumnat pot visualitzar en vídeo l’exposició teòrica i les experiències pràctiques de cada mòdul formatiu, també es facilita documentació per complementar el coneixement. L’alumnat compta amb el suport d’una persona formadora que acompanya i guia l’execució d’exercicis pràctics i respon les consultes de l’alumnat. L’alumnat pot intercanviar opinions i experiències des de l’aula virtual.

 

Les organitzacions poden escollir la que millor s’adapti a les seves necessitats. Les dues opcions formatives es desenvolupen per mitjà de metodologies participatives que prenen com a referència la construcció conjunta del coneixement.

Cada mòdul formatiu compta amb ponències de bones pràctiques a càrrec d’organitzacions que treballen en Cooperació i Educació per al Desenvolupament.

 

La durada de la formació presencial va ser de 20 hores distribuïdes al llarg de 5 sessions de 4 hores cada una.

 

La durada de la formació on-line va ser de 15 dies i pot fer-la tota l’organització que pot accedir a la formació i desenvolupar els mòduls teòrics i pràctics així com comptar amb el suport d’un formador/a.

 

En aquest projecte de manera presencial vam arribar a 20 persones de diverses entitats de Barcelona i 80 entitats de tota Catalunya.

 

Aquesta proposta estava adreçada a personal tècnic i voluntariat d’associacions i fundacions que treballin en l àrea de Cooperació i l’Educació per al Desenvolupament, així com entitat de codesenvolupament.

 

Amb col·laboració:

 

_ Veterinaris Sense Fronteres

 

_ Xarxa d’Economia Solidaria – XES

 

_ Finançament Ètic i Solidari – FETS

 

_ Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos

 

_ Observatori del Deute en la Globalització – ODG

 

_ SodePau

 

_ Q’atary Perú

 

_ Research and degrowth

Organitza:

Amb la col·laboració::