Projectes destacats

Del pati al món

Projecte APS desenvolupat a l’escola Vila Olimpica – Repensem el pati.

La metodologia d’Aprenentatge Servei (APS) promou processos d’aprenentatge amb un retorn a la comunitat. El projecte “del Pati al Món” permet combinar l’adquisició d’estratègies en comunicació i resolució de conflictes en un entorn molt important de l’escola, com és l’espai de pati.

En el temps d’esbarjo sorgeixen dinàmiques de relació diferents de les que apareixen a l’aula, però que tenen inevitablement una repercussió positiva o negativa en els processos educatius. És per això que aquest projecte s’ha buscat la participació de tota l’escola en l’elaboració d’una anàlisi profunda per detectar allò que tota l’escola vol que sigui i representi l’espai del pati, reforçant la veu i opinió dels principals actors, els nens i nenes de l’escola.

Aquest projecte intenta copsar les característiques i situacions que es viuen en els patis de les nostres escoles, i la necessitat de repensar aquests espais per aconseguir dinàmiques socials més respectuoses amb totes les persones que hi participen, directa o indirectament, com ara:

 

• Problemes i conflictes de relació i com aprendre a gestionar-los
• Trobar activitats, dinàmiques i jocs no discriminatoris
• Co-crear un espai adequat a les necessitats de totes les persones

Ha estat un procés molt enriquidor, on tots plegats hem anat donant forma a les peticions dels nens/es i on ells mateixos s’han pogut sentir partícips de tot el procés, i la seva veu ha estat escoltada. Les seves propostes s’han treballat des de tres elements claus: l’harmonia, els conflictes i el moviment.

Organitza:

Amb el suport:

Amb la col·laboració: