MPDL
INDEX 01
QUI SOM,
QUÈ FEM?
Daniel Zerbo
MPDL
  02
PROJECTES
Daniel Zerbo
MPDL
  03
PUNTS FORTS
Daniel Zerbo
MPDL
  04
DIFICULTATS
Daniel Zerbo
MPDL MOVIMIENTO POR LA PAZ

Moviment per la Pau - MPDL- és una organització de Desenvolupament, Acció Social i Ajuda Humanitària, creada l’any 1983.
MPDL és una ONG formada per persones que treballem diàriament per la construcció de la pau. Per MPDL la pau és molt més que l'absència de guerra, i per això el seu objectiu és treballar per la pau mundial fomentant la cooperació, la solidaritat i l'enteniment entre les persones i els pobles.
Moviment per la Paz -MPDL- persegueix un doble objectiu en les seves actuacions:

Promoure, divulgar i fomentar els principis universals que sustenten la pau, el desarmament, la llibertat i la convivència entre els homes i dones i els pobles, en el marc dels Drets Humans internacionalment reconeguts.

Actuar en contra de les situacions de desigualtat i injustícia mitjançant la cooperació al desenvolupament i l'acció social.

  05
REFLEXIÓ
FINAL
Daniel Zerbo
MPDL  
     
     
    AVALON  
  Ajuntament de Barcelona