ODG
INDEX 01
QUI SOM,
QUÈ FEM?
Jesús Carrión
ODG
  02
PUNTS FORTS
PUNTS FEBLES
Jesús Carrión
ODG
  03
REFLEXIONS
FINALS
Jesús Carrión
ODG
      ODG

L’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) és un centre de recerca de les relacions Nord-Sud i de la generació de deutes contrets entre comunitats durant l'actual procés de globalització.

L'Observatori vol ser una eina, i una dinàmica. Una eina que sistematitza, concentra i analitza, viaweb, documentació i notícies sobre els fets polítics o discursos més importants dels actors responsables de la problemàtica del deute extern financer i dels altres deutes Nord-Sud.
I una dinàmica de coordinació i d'impuls d'activitats estratègiques com ara el seguiment a temps real de les decisions polítiques relatives a deute dins de les institucions de l'Estat; de recerques aplicades dels impactes de dites polítiques en el Sud; de l'organització de seminaris i cursos de formació i d'autoformació; de la publicació d'articles, informes i llibres de divulgació en mitjans diversos; i finalment, de connectar les universitats amb els emergents moviments socials crítics i les ONGDs.

       
     
     
    AVALON  
  Ajuntament de Barcelona