SODEPAU
INDEX 01
QUI SOM,
QUÈ FEM?
Txell Bragulat
  02
PUNTS FORTS
Txell Bragulat
SODEPAU
  03
DIFICULTATS
Txell Bragulat
SODEPAU
  04
REFLEXIÓ
FINAL
Txell Bragulat
SODEPAU SODEPAU

SODEPAU és una organització laica, fundada el 1993 per diverses persones i grups que en ja treballaven en la solidaritat internacional i el suport a processos de desenvolupament local i comunitari a països d'Àfrica del Nord, a països àrabs i a Amèrica Central i del Sud.

Des d'aleshores, l'organització s'ha especialitzat en la conca mediterrània i els seus pobles, amb un especial èmfasi en la creació de xarxes amb els moviments socials i la societat civil en el nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà.

SODEPAU vol ser una eina de dinamització social. Promovem la solidaritat, la sensibilització i el diàleg intercultural. Entenem el treball de solidaritat com una lluita conjunta, al nord i al sud, per la transformació d'una realitat injusta mitjançant el reforç i la participació en els moviments populars al sud i al Nord.

       
     
     
    AVALON  
  Ajuntament de Barcelona