Projectes destacats

Formació en Codesenvolupament

Formació presencial i online per a capacitar a entitats d’immigrants que treballen en l’àmbit de la cooperació.

Des d’Avalon entenem el concepte Codesenvolupament com aquell treball realitzat per col·lectius de persones immigrades en tant que agents de cooperació catalana, vinculades a les seves comunitats d’origen, pel desenvolupament dels països socis, i com a sistema d’integració a la societat catalana per mitjà de la seva participació activa en l’àmbit del desenvolupament.

 

Avalon amb aquest projecte promou el codesenvolupament apostant per:

 

1.- Capacitar els i les membres procedents d’organitzacions de persones immigrades, que treballen el fet migratori, la interculturalitat, la Cooperació Internacional

 

2.- Aconseguir dotar a Catalunya d’unes organitzacions de persones immigrades amb estructures i equips de treball sòlids, i amb amplis coneixements de gestió de les organitzacions

 

3.- Incrementar la participació i així la integració a la ciutadania catalana de les organitzacions conformades per persones immigrades

 

4.- Facilitar espais de confiança i interrelació entre els diferents tipus d’agents de cooperació catalana, posant especial èmfasi en aquells procedents d’organitzacions de persones immigrades per al desenvolupament de sinergies i finalment el treball en xarxa.

L’objectiu del projecte ha estat enfortir les entitats d’origen immigrat per mitjà de la millora i ampliació de les potencialitats amb coneixements tècnics de les persones treballadores, contractades i voluntàries, a les entitats d’origen immigra i promoure el treball en xarxa entre diferents entitats no lucratives d’origen immigrat, així com amb altres ONGD’s, mitjançant espais d’interrelació i intercanvi per a un treball en comú, més enriquidor, amb més força i amb optimització de recursos.

 

Per a la consecució dels objectius marcats per Avalon es desenvolupa un projecte formatiu en format online i en format presencial adreçat a entitats d’immigrants de tota Catalunya que volen iniciar-se en la cooperació.

 

La formació va comptar amb la participació de 20 persones en presencial (80 hores) i 35 persones en online (40 hores).

 

Continguts formatius

 

Mòdul I – Identificació de projectes
Mòdul II – Formulació de projectes
Mòdul III – Avaluació i justificació
Mòdul IV – Treball en xarxa i gestió participativa

 

Aquest projecte s’ha fet amb la col·laboració de: 

Colectivo Maloka Colombia,

FASAMCAT (Federación de Asociaciones Americanas en Cataluña),

Asociación de la Comunidad Dominicana en Catalunya,

Associació de Residents Senegalesos,

Q’atary Perù

Organitza:

Amb la col·laboració::