Projectes destacats

La pau al pati

Durant els cursos escolars 2018-20 hem desenvolupat aquest projecte APS en els centre escolar Marenostrum.

El projecte la PAU AL PATI es desenvolupa en l’escola Marenostrum amb el grup de 4rt de primària. Iniciem amb un procés de cohesió i aprenentatge respecte a la gestió de conflictes, on els alumnes van adquirint eines per abordar els conflictes de manera més assertiva.

Els aprenentatges passen per incorporar la cultura restaurativa, la gestió d’espais de diàleg i la comunicació no violenta. De com ells/es apliquen la gestió de conflictes en deriva una proposta que és la creació de la figura de la pau al pati i la incorporació d’una nova forma de gestionar l’espai d’assemblea.

Els nens i nenes al pensar en com poden ajudar als altres companys a resoldre les seves diferències, identifiquen que un element clau és saber escoltar . A partir d’aquest raonament, generen converses amb els altres alumnes per poder ajudar-los a gestionar les seves diferències. Es converteix en un càrrec de classe, on els alumnes en grups de dos van aportant una mirada nova a l’espai de joc. Activant la seva capacitat d’observació i d’escolta.

El projecte inicia amb el grup de petits i es va fent extensiu a la resta d’alumnes.

 

D’altra banda, el projecte LA PAU AL PATI que té per objectiu fomentar la cultura de pau al centre, fa extensiu els seus aprenentatges al professorat, als monitors, a les famílies i a l’equip de suport de cuina.

Organitza:

Amb el suport:

Amb la col·laboració: