Projectes destacats

L’art i la gestió de conflictes

Durant el curs escolar 2020- 2021 hem desenvolupat el projecte APS en els centres escolars BOSC DE MONTJUÏC i PORXOS amb alumnes del 4t i del 5è de primària.

Entenem per aprenentatge servei (ApS) qualsevol proposta educativa que, a banda de buscar l’aprenentatge de continguts, de competències, d’habilitats o de valors, pretén alhora ser útil a l’àmbit social mitjançant la realització d’accions que cobreixin necessitats reals de la comunitat, amb el propòsit de millorar-la.

 

Els ApS, per tant, ens conviden a treballar als centres educatius aportant aprenentatges i, per altra banda, ens tornen serveis que han estat impulsats pels mateixos alumnes. És un intercanvi molt enriquidor tant per a les entitats com per als alumnes, ja que es converteixen en agents actius del canvi.

El servei es desenvolupa en paral·lel a dues escoles diferents de Barcelona: l’Escola Porxos i l’escola Bosc de Montjuïc, i s’ha desenvolupat durant sis sessions de treball cada sessió d’una hora i mitja aproximadament.

 

Al llarg d’aquestes sessions de treball a l’aula, els i les alumnes han desplegat petits projectes des d’un enfocament lúdic, creatiu i participatiu.

 

A la nostra primera trobada a l’aula hem elaborat una proposta de guió del servei amb unes pautes a seguir, que ens ajudaran a organitzar les accions, fer una petita reflexió del procés i una proposta d’autoavaluació final.

S’inicia la primera sessió amb unes preguntes obertes per apropar-nos a conceptes abstractes com ara el benestar, la justícia, la solidaritat i la no-violència. Convidem els i les alumnes a un espai de diàleg on reflexionar sobre els significats que tenen per a ells i sobre el lloc que aquests conceptes ocupen a la seva pròpia vida.

 

Entre tots i totes pensem què podem fer perquè hi hagi més justícia, més benestar, i més solidaritat al nostre món.

 

El següent pas és constituir grups de treball i passar a l’acció. Cada grup es configura de manera aleatòria i està format per 3 o 4 alumnes. En els grups petits és on s’acaba de decidir i consensuar la temàtica que volen abordar i els àmbits d’intervenció de cada servei. Els i les alumnes exploren les múltiples formes que pren la cultura de la pau mitjançant llenguatges artístics com ara el teatre, la poesia, el dibuix, la papiroflèxia, la creació audiovisual, el llibre il·lustrat, la cal·ligrafia. Dins aquest procés creatiu, un lloc molt important l’ocupen l’escolta activa, la cooperació, l’empatia i el diàleg.

En tot moment, els protagonistes són els i les alumnes. Mentre treballen en petits grups, les persones adultes (mediadores i docents) ens centrem a donar-los suport per descobrir què és el que més agrada fer o aprendre. Cada persona adulta acompanya dos grups. Des de la neutralitat i l’observació el nostre paper és el de facilitadors/es A través de preguntes, els ajudem a aterrar les seves idees, obrim diàleg, i vetllem per la participació de tots i totes en l’elaboració del projecte, parlem d’escoltar la diversitat de opinions. Amb l’objectiu que els i les alumnes aconsegueixin la màxima autonomia, busquem conduir-los cap a la coresponsabilització en cada fase de treball.

 

Com pensem un projecte des de zero?
Com podem donar forma a les nostres idees?
Podem arribar fàcilment a un consens?
Com planifiquem les fases de treball i com ens distribuïm les tasques?
Quins recursos ens cal per fer l’acció?
Com gestionem el temps?
Sabem fer grup?
Com ens enfrontem als petits obstacles?
Per què ens enfadem?
Sabem escoltar-nos?
És fàcil treballar junts?
Com abordem els conflictes que poden aparèixer dins dels equips de treball?
I si al meu grup hi ha una persona amb la qual no em ve de gust treballar, que faig?

 

I arribem a la fase final dels projectes. Els alumnes i les alumnes ja han decidit els seus projectes. Els geriàtrics, el col·lectiu de les persones sense llar, el món de l’esport amb els conflictes, els animals en perill d’extinció o la mateixa escola formen alguns dels àmbits de preocupació i, per tant, d’intervenció, i on els nens i les nenes volen dirigir els seus projectes per buscar una nova resposta a les desigualtats i les injustícies que ells/elles han detectat.

 

D’una banda, gran part dels projectes plantejats fomenten la solidaritat i tenen a veure amb crear objectes artesanals (polseres, figures d’origami, collarets, samarretes, postals) per vendre’ls. L’objectiu d’aquestes vendes és aconseguir diners i fer-los arribar a les entitats que treballen en aquests àmbits. També veiem que sorgeixen idees com la creació d’un banc de l’escolta per al pati de l’escola, la creació d’una obra de teatre per a un casal de gent gran i uns poemes que han estat enviats a una residència de gent gran o una cadena de favors que es farà extensiva a tota l’escola, grans i variades idees que han estat proposades pels dos grups classe.

Organitza:

Amb el suport:

Amb la col·laboració: