Curs de
Elaboració de projectes - 2
Disseny, redacció i continguts. Nivell avançat.
23, 24 i 25 de febrer de 2010 • 12 hores • 60 €
Horari: dimarts, dimecres i dijous de 16 a 20 hores.

Formador:
Nicolás Bariberi

Destinataris:
Persones que treballen, de forma remunerada o no, a una entitat no lucrativa

Núm. d’assistents:
Un màxim de 25 persones

Lloc:
Casa del Mar
C/ Albareda 1-13
Metro Drassanes L3



Continguts teòrics
1 • Bases contextuals del projecte
- Finalitats
- Dinàmica territorial
- Dinàmica sectorial
- Emmarcament en el context d’altres polítiques
- Origen-antecedents
- Anàlisi interna de l’organització gestora

2 • Definició del projecte
- Destinataris
- Objectius i previsió d’avaluació
- Contingut
- Línies estratègiques
- Accions
- Model de gestió

3 • Producció del projecte
- Planificació
- Estructura organitzativa i de recursos humans
- Comunicació
- Factors infrastructurals i tècnics
- Factors jurídics
- Factors econòmics
- Altres factors
- Procés d’avaluació


Continguts pràctics
Elaboració d’un projecte mitjançant el treball en equip.


Experiències pràctiques
Exposició d’experiències a càrrec de dues entitats.


Avalon: Ronda Universitat 31, 5è 2a • 08007 Barcelona • T. 93 412 16 64 • avalon@avalon.cat



Si no veu correctament aquest e-mail cliqui aquí.

En cumplimient del què estableix l'artícle 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals a partir de los quals ha rebut aquesta informació formen part d'un fitxer del qual és responsable Avalon. D'aquesta manera, li informamem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant escrit a Avalon. Per la seva comoditat, li oferim la possibilitat d'exercir els seus drets anteriorment mentadts mitjançant e-mail: avalon@avalon.cat o per correu ordinari a Avalon, Ronda Universitat 31, 5è 2a, 08007 de Barcelona.