Projectes destacats

Recursos per a pensar i sentir la cultura de pau a l’aula

La pau al pati

Ens ajudem a créixer

La gestió de conflictes en l’espai migdia

Emprenedoria social a Nou Barris – ESDIS

Transformació a les aules: turisme reflexió i acció

Dossier d’experiències associatives

SUYSE – Emprenedoria social

Formació en Codesenvolupament

Aprenentatge i reflexió en desenvolupament

Jovent i pensament crític: Reflexió sobre els nous Models econòmics per al desenvolupament

Xarxa de resolució i transformació de conflictes

Del pati al món

L’art i la gestió de conflictes