Suport

Els projectes d’Avalon reben suport de:

PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES

Ordre TSF/115/2018 de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris de Garantia Juvenil de Catalunya