Projectes destacats

SUYSE – Emprenedoria social

El projecte SUYSE, sorgeix com a resposta als  efectes  devastadors de la crisi social i econòmica sobre l’ocupabilitat, especialment entre els joves.
Les empreses socials són una forma innovadora de combinar el creixement econòmic amb la responsabilitat social i ambiental, així com la inclusió de persones desfavorides, fomentant els valors socials i creant  nous llocs de treball.

Les empreses  socials estan liderades per emprenedors socials: generen valor social (vetllar pels drets i interessos de les persones més vulnerables; donar resposta a la crisi ecològica; erradicant  la discriminació de determinats grups socials, la fam, etc.). Aquests enfocaments promouen solucions sostenibles a curt i llarg termini. Segons la Comissió Europea, les empreses socials representen ara el 10% de tota la creació de noves empreses a Europa.

 

L’Objectiu del projecte SUYSE és  enfortir l’esperit social  emprenedor; oferint  formació i orientació sobre com iniciar-se socialment; per tal de reduir la taxa d’atur entre els joves, i, per tant, contribuir a la seva inclusió laboral i social.

Col·lectiu a qui s’adreça el projecte:

 

Han estat principalment 80 joves en risc social d’Escòcia, Itàlia, Bulgària i Espanya, amb dificultats per formar part del mercat social i també  persones aturades sense estudis superiors.

 

Els joves han pogut adquirir competències d’emprenedoria social i habilitats socials claus pel seu desenvolupament professional. La formació proposada ha  combinat  la part d’aprenentatges amb la part pràctica en empreses d’economia social.

 

Metodologia Innovadora:

 

Aquesta metodologia i els  continguts formatius,  han estat desenvolupades conjuntament per totes les organitzacions associades.
És una metodologia formativa per familiaritzar-se amb l’emprenedoria social, treballant en una seqüència ordenada de fases, per tal que els participants adquireixin les competències, habilitats i coneixements necessaris per convertir-se en emprenedors socials.

 

El seu èmfasi es posa en la combinació de diferents formats d’aprenentatge, que van des de l’e-learning amb eines de vídeo, la realització de pràctiques en empreses socials, i per últim, però no menys important, és una metodologia orientada i adaptada a joves en risc d’exclusió social i a  les seves necessitats i expectatives.

La metodologia ha estat  desenvolupada conjuntament entre tots els socis; una pàgina web del projecte; una plataforma social en línia amb tots els cursos en línia i els seus continguts. Cursos Mooc per a cadascun dels mòduls, on s’han penjat  recursos educatius,  obert (REA) per a la formació professional amb Mooc’s. La formació atorga  un Certificat Europeu d’Emprenedoria Social per a cadascun dels participants; i una guia de formació.

 

Aquests 80 joves a  curt   i llarg termini podran iniciar-se socialment, contribuint a una societat més conscienciada socialment, abordant la pobresa, el medi ambient entre altres qüestions i contribuint a reduir la taxa d’atur.

 

El benestar social i el benestar de la comunitat augmentaran pel tipus de serveis que ofereixen aquestes empreses.

 

Enllaç a la guia:

https://www.suyse.eu/wp-content/uploads/SUYSE_Training_Guide_catalan.pdf

 

Enllaç a la web del projecte:

https://www.suyse.eu/the-project/

 

Organitza:

Amb la col·laboració::