Projectes destacats

Xarxa de resolució i transformació de conflictes

Avalon impulsa la creació de la  xarxa de resolució i transformació de conflictes en les entitats del Tercer Sector.
La xarxa té per objectiu sensibilitzar les entitats en vers la cultura del diàleg, donar a conèixer eines com la mediació i la facilitació  i  també formar les persones de les organitzacions en gestió de conflictes.

La gestió de les entitats no lucratives i entitats de l’economia social parteixen de models horitzontals  i  d’autogestió on les persones estan en el centre i la participació és clau per l’evolució dels projectes. Tots aquests elements comporten molts moments de tensió que cal poder gestionar, per tal de fer avançar els projectes al mateix temps que cuidem les relacions humanes.

 

Generem diferents espais formatius per treballar la Gestió i Prevenció de conflictes com a eina clau per les organitzacions. Hem realitzat més de 15 tallers oberts a les entitats i d’altres en els si de les organitzacions. La formació és un element clau que permet adquirir eines al temps de poder aplicar-les i experimentar l’impacte que les mateixes tenen en la gestió de conflictes.

Proposta de tallers:

 

TALLER 1 
Què entenem com conflicte i com el vivim en les organitzacions? 

 

Les nostres creences
Com abordem els conflictes a  les nostres organitzacions
L’organització con agent de cohesió social i territorial gestiona i viu conflictes
Espais de diàleg i de cura
la comunicació no violenta CNV

 

TALLER 2
La mirada sistèmica del conflicte.

 

Preguntes que ens conviden a una reflexió profunda.
La història, l’ordre, la pertinença
Facilitació sistèmica

 

TALLER 3
Els conflictes grupals i la facilitació.

 

El funcionament dels grups, el lideratge, la participació, la pertinença i el poder.
Eines per indagar en el grup i crear una cultura diferent
Diversitat dels grups.

 

TALLER 4
Eines de gestió de conflictes 

 

Mediació
Mirada restaurativa
Mirada apreciativa

Nou paràgraf de text.

Organitza:

Amb la col·laboració::